Pròleg

Creat el 1913, l’Institut del Teatre de Barcelona (IT) ha estat determinant en la modernització de l’escena catalana. S’ha adaptat permanentment a les demandes de la societat, ha assumit o impulsat noves tendències escèniques i ha incidit en la renovació de les metodologies pedagògiques relacionades amb l’art del teatre i de la dansa.

Per dur a terme aquesta missió, l’IT s’ha ocupat —s’ocupa encara— d’un ampli ventall de disciplines connectades entre si: des de l’escenografia fins a la coreografia, tot passant per la pedagogia de la dansa o els estudis tècnics de l’espectacle; des de la direcció escènica fins ala dramatúrgia, tot passant per l’escriptura dramàtica o la interpretació actoral.

La vocació de l’IT s’estén també a l’àmbit internacional. Estem convençuts que cal provocar sempre transferència de coneixement, riquesa de reptes artístics i noves perspectives en la docència (sempre des d’una posició ètica i estètica contemporània). Per aquest motiu,participar de nou a la PQ ens honora i ens estimula; ens ofereix l’oportunitat de mostrar la feina dels professionals de la nostra institució, però també la dels del nostre país, Catalunya.Així mateix, ens situa en un escenari ideal per compartir experiències, per conèixer propostes i realitzacions allunyades del nostre context quotidià de treball i per establir complicitats de cara a projectes futurs.

La nostra presència a Praga neix de l’entusiasme, la implicació i el treball de moltes persones, de dins i de fora de la nostra institució. A totes elles, un agraïment sincer. I també,de manera especial, a l’Institut Ramon Llull (IRL) de la Generalitat de Catalunya, la contribució del qual ens ha ajudat a fer possible aquest somni.

Magda Puyo
Directora General de l’Institut del Teatre

© 2019 – Equip Audiovisuals. Institut del Teatre

Pròleg

Pròleg

Capa cv

Capa pdf