Secció PAÏSOS I REGIONS

Prospective Actions (Catalunya 2004-2018)

La nostra participació a la secció de Països i Regions neix amb la voluntat de visualitzar la riquesa de l’activitat escenogràfica a Catalunya, configurada per una gran varietat de perfils professionals i d’interessos creatius. Amb aquest objectiu hem posat en contacte dues generacions, l’una amb una trajectòria professional consolidada i l’altra, més jove i que comença a ser reconeguda. La segona ha rebut l’encàrrec de fer una proposta expositiva lliure tenint com a tema de fons sis escenògrafs de l’anterior generació.

Els professionals sobre els quals gira la instal·lació representen sis maneres ben diferenciades d’entendre l’ofici. Cada un ha explorat camps de reflexió i creació prou particulars i ha contribuït a eixamplar i enriquir l’activitat escenogràfica de Catalunya. Parlem d’Anna Alcubierre, Paco Azorín, Cube.bz, Sílvia Delagneau, Max Glaenzel i Eugenio Szwarcer.

Els quatre joves professionals convidats a crear la instal·lació de Catalunya són dues escenògrafes i dos dramaturgs graduats en els darrers anys per l’Institut del Teatre: Laura Clos «Closca», Pau Masaló, Xesca Salvà i Marc Villanueva. Ells ens proposen un joc escènic, una instal·lació interactiva, que tot revisant i reflexionant sobre diversos conflictes socials succeïts entre el 2004 i el 2018 a Barcelona ens permet conèixer els sis escenògrafs o, a l’inrevés, tot jugant amb els escenògrafs ens ofereix la possibilitat de prendre consciència de sis conflictes recents que s’han viscut a Catalunya.

© 2019 – Equip Audiovisuals. Institut del Teatre

Secció PAÏSOS I REGIONS

Secció PAÏSOS I REGIONS

Capa cv

Capa pdf


PROSPECTIVE ACTIONS (Catalunya 2004-2018)

De la mateixa manera que els estats utilitzen constantment estratègies performatives per sostenir les seves estructures de poder, cada cop es fan més accions de resistència, impulsades per moviments de base del tot heterogenis, que desafien el poder amb representacions alternatives d’espais i cossos, i esdevenen capaces tant d’inspirar com de qüestionar el disseny d’espais escènics.

Prospective Actions (Catalunya 2004-2018) és una instal·lació multimèdia participativa que explora aquest tema en relació amb sis casos de conflicte social que han tingut lloc a Catalunya els darrers 15 anys, i que mostren una forta tensió entre el control policial i la creació de noves formes d’utilitzar i produir l’espai públic. Hem convidat sis escenògrafes catalanes que van començar a treballar a la dècada dels noranta per ajudar-nos a pensar sobre aquests casos, així com sobre la posició de l’art davant els conflictes polítics i les connexions entre taller i carrer. Una gran taula rodona esdevé un tauler de joc, l’escenari per a un seguit d’accions potencials, i un punt de trobada entre dues generacions, separades per l’esclat de la crisi financera i el seu impacte en les nostres vides, condicions de treball i visions sobre el món.

– Dossier Prospective Actions

 

Laura Clos «Closca», Pau Masaló, Xesca Salvà i Marc Villanueva
Autores i dissenyadores de la instal·lació


LES AUTORES DE LA INSTAL·LACIÓ

Prospective Actions (Catalunya 2004-2018) és obra de Laura Clos «Closca», Pau Masaló, Xesca Salvà i Marc Villanueva. Provenen de camps diferents però tenen en comú la formació en Arts Escèniques a l’Institut del Teatre, on uns es graduen en Escenografia i els altres en Direcció Escènica i Dramatúrgia. Cada un explora professionalment àmbits tan diversos de l’escena com el món de la performativitat, la instal·lació, l’audiovisual, la dramatúrgia, el disseny escènic, les noves tecnologies o la il·luminació.

Es coneixen però fins ara mai havien treballat junts. Nosaltres els hem volgut unir perquè hem cregut interessant fer coincidir els seus caràcters curiosos, la seva bona disposició a nous reptes, els seus diversos però no distants punts de vista sobre les arts escèniques i perquè per a nosaltres formen part d’una generació.

Ells, però, es pregunten: podem parlar de generacions entre els escenògrafs dels darrers vint anys a Catalunya? L’escenògraf serà el «teatrista» del futur? Amb ell el teatre sortirà definitivament dels teatres? És l’escenografia una eina possible per als moviments reivindicatius urbans? Interrogants que més enllà de redefinir formats i llenguatges, també dibuixen una nova dimensió social i política de les arts escèniques que obre camps per explorar, nous canals d’expressió i nous públics.

 

© 2019 – Equip Audiovisuals. Institut del Teatre


ESCENÒGRAFES PARTICIPANTS

Podríem considerar que Anna Alcubierre, Paco Azorín, Cube.bz, Sílvia Delagneau, Max Glaenzel i Eugenio Szwarcer formen part d’una generació. Estan formades majoritàriament a l’Institut del Teatre i quasi totes van començar a treballar a finals dels anys noranta en un context on les polítiques culturals i la inversió econòmica era molt diferent de l’actual.

Creiem que el que defineix aquesta generació no és una determinada identitat com a grup sinó l’heterogeneïtat en les maneres d’entendre i apropar-se al disseny escènic. Des del treball amb la il·luminació que fa Cube.bz a l’ús del vídeo i els llenguatges documentals de Szwarcer, de l’estret lligam entre direcció d’escena i escenografia d’Azorín a la ferma assumpció del rol d’escenògraf que encarna Glaenzel, o del disseny de personatges de Delagneau al pont entre espais escènics i expositius d’Alcubierre, totes elles han donat a l’antic, bell i controvertit mot «escenografia» un sentit ampli i propi.

En un país tan petit com el nostre aquesta pluralitat és riquesa i possibilitats. Però alhora, juntament amb les transformacions econòmiques, polítiques i socials que estem vivint, ens situa en un escenari incert, canviant i carregat de preguntes per al futur.

La nostra voluntat ha estat evitar una mostra retrospectiva on elles fossin un tema a exposar. La proposta de compartir un joc, una reflexió sobre casos de conflictivitat social recent usant les seves eines i els seus llenguatges artístics propis ha significat un valuós material per als creadors. L’estand que presentem s’ha construït al voltant de les seves contribucions.